O Nas - HACK & PHACK DEFENCE LTD

Przejdź do treści
  
Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy mają wieloletnią praktykę związaną z analizą bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. Część z naszych współpracowników rekrutuje się ze środowisk związanych z hacking’iem i phackinging’iem, a trafiając do naszej firmy postanowiła używać swojej zdobytej praktyką wiedzy do budowania skutecznych zabezpieczeń sieci naszych klientów.

 

Oferta Hack & Phack Defence LTD skierowana jest głównie do klientów korporacyjnych, którym poza standardowymi usługami związanymi z badaniem skuteczności już wdrożonych przez dane Organizacje zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej zapewniamy w razie takiej potrzeby skuteczną ich poprawę jak i wdrożenie innych, często niestandardowych rozwiązań. Zapewniamy badanie występowania nie tylko zagrożeń zewnętrznych, ale i wewnętrznych związanych np. z nielojalnością pracowników, czy działaniami pracowników firm zewnętrznych (np. sprzątających, ochroniarskich) – sprawdzając je poprzez min. zatrudnienie się naszego specjalisty w danej firmie. Testujemy łatwość dostępu osób postronnych do elementów infrastruktury krytycznej Organizacji, która zleciła to badanie. W szczegółowym raporcie w takim przypadku zawarte są min. informacje o łatwości zatrudnienia się u kooperanta zewnętrznego zleceniodawcy, strukturze narodowościowej pracowników czy łatwości wpływu osób postronnych na te osoby celem wykorzystania ich w działaniach inkryminogennych skierowanych przeciwko Organizacji Klienta.
  
 
  
Z racji specyfiki podejmowanych przez naszą firmę zadań pozwalamy sobie na dobór klientów, których obsługujemy, dlatego jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

 
22 417 64 40

 
A my po analizie zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi klientami celem uzgodnienia szczegółowych oczekiwań obu stron. Często przy doborze klienta kierujemy się skalą trudności zadania – NASI WSPÓŁPRACOWNICY LUBIĄ WYZWANIA!
Wróć do spisu treści