Certyfikat BIG - HACK & PHACK DEFENCE LTD

Przejdź do treści
Nasza firma - Hack & Phack Defence LTD otrzymała  CERTYFIKAT FIRMY WIARYGODNEJ FINANSOWO.

Czym jest ten Certyfikat?

Cytując za Panem Sławomirem Grzelakiem, Prezesem BIG InfoMonitor:

,,Podstawą posiadania Certyfikatu jest brak jakichkolwiek zaległości zgłoszonych przez wierzycieli do Rejestru Dłużników BIG InfoMinitor oraz przeterminowanych kredytów w BIK i w Bankowym Rejestrze Związku Banków Polskich. Tym samym jest to unikatowa weryfikacja w skali kraju.
Posiadacze oznaczeni wyróżniają się  na tle konkurencji i przełamują niepewność oraz wątpliwości Klientów co do swoich standardów działania. Dzięki Certyfikatowi już przy pierwszym kontakcie Klienci widzą, że mają do czynienia z funkcjonującą, wypłacalną i solidną firmą.,,
Wróć do spisu treści